ปิดคอร์ส สสส. ผู้นำชุมชน 30 คนแฮปปี้รุกสานต่อ

จบภารกิจเรียบร้อย สำหรับการอบรมหลักสูตรผู้นำชุมชน ส่วนหนึ่งของโครงการ สสส. สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2018 มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 30 คน โดยมี ผอ.จันทร พิมพ์สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ร่วมแสดงความยินดี พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้อบรมนำไปต่อยอดหลักสูตรอบรมผู้นำชุมชน ถือเป็นการเปิดโลกทรรศน์ของผู้นำ เพื่อส่งต่อสู่เยาวชนในพื้นที่ สร้างเด็กให้เป็นพลเมืองดีของประเทศโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

การอบรมครั้งนี้อัดแน่นด้วยความรู้ และมีเนื้อหาที่ค่อนข้างแน่น เพราะแต่ละวันมีวิทยากรชื่อดังมาบรรยาย เชื่อเหลือเกินว่าหลังผู้นำกลับภูมิลำเนาจะสามารถนำความรู้ที่ได้ตลอด 3 วัน กลับไปใช้ได้จริงในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงการออกกำลังกาย และให้กีฬาเป็นตัวสร้างสุข ผอ.จันทร กล่าวว่า ”เชื่อว่าประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนาเยาวชน ได้รับการเจียระไนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นพลังบวกของสังคม ขอบคุณวิทยากรที่ทุ่มเท และถ่ายทอดวิชาความรู้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ขอให้ผู้อบรมนำไปสู่การขยายผล และสร้างความยั่งยืนต่อไป” หลังจบสูตรผู้นำชุมชน ยังมีหลักสูตร ”ผู้นำเยาวชน” เป็นการให้ความรู้แก่เยาวชน ชาย และหญิงทั่วประเทศ อายุระหว่าง 13-15 ปี เกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และเรียนรู้กีฬา ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล, ว่ายน้ำ และทักษะการป้องกันตัว โดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้เรียนรู้ทั้ง 3 ชนิดกีฬาจากผู้ฝึกสอนระดับชาติเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตลอดโครงการ จัดอบรม 2 รุ่น จำนวนรุ่นละ 100 คน รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 5-9 เม.ย. 61 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.อำนาจเจริญ และรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค. โรงเรียนบ้านแก้ว จ.จันทบุรี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth