3 อาการบ่งบอกว่าลูกเป็นโรคไฮเปอร์

โรคไฮเปอร์ หรือ ADHD เป็นกลุ่มอาการของโรคที่พบในเด็ก เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นโรคที่มาจากพันธุกรรม เป็นมาโดยกำเนิด เนื่องจากอาการไม่เด่นชัด แต่จะแสดงออกมาทางพฤติกรรมต่างๆ พ่อแม่สามารถสังเกตุได้ว่า ลูกเป็นโรคไฮเปอร์หรือไม่ โดยสังเกตุจากอาการต่างๆ ได้แก่

จดจ่อกับอะไรนานๆไม่ได้ อาการสมาธิสั้น สังเกตุได้ง่ายที่สุดในชั้นเรียน จะไม่มีสมาธิเรียน ทำงานที่รับมอบหมายไม่เสร็จ เหม่อลอย อาการเซื้องซึม
อดทนรออะไรไม่ได้ ใจร้อน รอคิวไม่ได้ ชอบพูดแทรก ทำงานไม่ครบตามที่ได้รับมอบหมาย
ดื้อจนไม่สามารถควบคุมได้ พูดไม่ฟัง ลงโทษไม่กลัว อยู่นิ่งไม่ได้

เมื่อพบว่าลูกของท่านมีอาการตามที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ต้องกังวลใจ เพราะ สามารถรักษาได้ โดยการปรับพฤติกรรม เพียงแต่พ่อแม่จะต้องให้เวลากับลูกมากขึ้น ร่วมกับการพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาการรักษา ร่วมกัน เพราะ พ่อแม่เป็นคนที่อยู่กับลูกมากที่สุด แต่จะต้องใช้เวลาและ ความอดทนเป็นอย่างมาก ความรักความอบอุ่นในครอบครัว จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

ขอบคุณ สสส.